life(style)

Vriendschap

vriendschap

Bestaat er zoiets al vrienden voor het leven? Als tiener, en als twintiger zou ik deze vraag met een volmondige ja beantwoord hebben. “Natuurlijk bestaat er zoiets als vrienden voor het leven.”

Ik kon me simpelweg niet voorstellen dat mensen die op een bepaald moment zo belangrijk voor me waren op een gegeven moment uit mijn leven zouden verdwijnen. Toch is dat precies wat er gebeurt naarmate je ouder wordt. Vrienden komen en gaan. Sommigen blijven jaren hangen, soms zelfs een leven lang, met anderen trek je een kortere periode op. En dat is oké.

Ik ben niet meer de persoon die ik was toen ik 16 was, gelukkig maar. Mijn waarden zijn verandert, sommige vrienden zijn meegegroeid in dezelfde richting. Andere vrienden groeiden een andere kant op. Ook dat is oké.

Joshua Fields Millburn & Ryan Nicodemus, ook wel The Minimalists, wijden in hun meest recente boek ‘Love people, use things’ (aanrader!) een heel hoofdstuk aan relaties. Relaties in de breedste zin van het woord. Relaties met vrienden, familie, huisgenoten, collega’s en meer. Zij delen relaties op in drie categorieën:

Primaire relaties

Gemiddeld genomen zijn er vijf mensen waarmee je primaire relaties onderhoudt, deze vijf mensen zijn voor jou het dierbaarst. Zij zijn de hoofdrolspelers in je leven.

Secundaire relaties

Met deze groep mensen onderhoudt je om verschillende redenen een relatie. Zij vervullen de bijrollen in je leven. Dit zijn veelal familieleden, vrienden, maar ook je sportmaatje en favoriete collega’s.

Marginale relaties

Het merendeel van je relaties zal vallen in deze categorie. Zij zijn de figuranten in je leven en vervullen een rol aan de zijlijn.

Relaties kunnen je helpen de persoon te zijn die je wilt worden. Relaties kunnen juist ook verhinderen dat je deze persoon wordt.

Ondernemer, auteur en motivator Jim Rohn zei ooit: “Je bent het gemiddelde van de 5 mensen met wie je het meest omgaat”. En hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor deze uitspraak kunnen veel mensen zich er in vinden. De mensen met wie jij veel tijd doorbrengt kunnen je inspireren, bijdragen aan je succes, je vreugde en voldoening geven. De juiste relaties kunnen ervoor zorgen dat de beste versie van jezelf op de voorgrond treedt en andersom.

Wanneer is een vriendschap over?

The Minimalists raden aan om zo nu en dan je relaties onder de loep te nemen, geef iedere relatie een label: gezond, neutraal of schadelijk. Bepaal aan de hand hiervan of er zich mensen in de primaire en secundaire categorie bevinden die daar niet thuishoren.

Relaties zijn onderhevig aan verandering, soms verdwijnen er mensen uit een categorie en wordt die plaats ingenomen door een ander.

Wat is belangrijk in een vriendschap?

Bij het aangaan van nieuwe relaties en het onderhouden van bestaande relaties zijn er drie aspecten van belang.

Het hebben van dezelfde waarden

“De meest verrijkende relaties zijn gebouwd op gedeelde waarden”, aldus Fields Millburn. Waarden gaat over wat jij echt belangrijk vindt.

Kwaliteit vs. kwantiteit

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Hoeveel tijd je met iemand doorbrengt hoeft niets te zeggen over de relatie. Mensen die je maar een of twee keer per jaar ziet kunnen dierbaarder zijn dan mensen die je wekelijks ziet.

Wederkerigheid

Het moet van twee kanten komen. Een relatie kan zich niet ontwikkelen wanneer slechts een persoon waarde toevoegt. Beide personen zullen moeten investeren in de relatie. Dit hoeft niet evenredig te zijn, er zijn altijd periodes waarin de een meer investeert en vice versa. Maar over de lange termijn zal het enigszins in balans moeten zijn.

Afstand nemen in vriendschap

“Je kunt het je niet veroorloven om je tijd te spenderen aan mensen enkel en alleen omdat je elkaar ‘al zo lang kent’ of omdat je als kind dingen samen hebt meegemaakt of omdat je een interesse deelt. Nee, de beste relaties zijn gebouwd op een fundament van gedeelde waarden.” – Fields Millburn

Vergelijkbare artikelen