ayurveda

Wat is Ayurveda?

wat is ayurveda

Ayurveda, de ‘wetenschap van het leven’ is een circa vijfduizend jaar oude geneeswijze afkomstig uit India. Het woord ‘Ayurveda’ komt uit het Sanskriet en is samengesteld uit de woorden ayus en vid, ‘leven’ en ‘wetenschap’.

Het doel van Ayurveda is niet slechts het genezen van ziekten, maar ook preventie van ziekte en levensbehoud. Waarbij gezondheid meer is dan alleen afwezigheid van ziekte, het betreft ons totale welzijn. Ayurveda streeft naar een evenwicht tussen emoties, intellect, lichaam, daden, gedrag en de omgeving waarin we leven. Als dit evenwicht wordt bereikt ervaren we intense tevredenheid en welzijn.

Binnen Ayurveda wordt er grote nadruk gelegd op het therapeutisch belang van voeding voor zowel lichaam als geest. Idealiter eet je voedsel dat zowel lichaam als geest kalmeert.

Voeding is echter niet het enige, ook voor yoga, massage, meditatie, astrologie, geluid- en muziektherapie, ademhalingsoefeningen en verschillende andere therapieën is er ruimte.

Ayurveda is een holistische geneeswijze, dat wil zeggen dat het zich richt op de gehele gezondheid, niet slechts een aspect van de gezondheid. Er is aandacht voor zowel lichamelijke, geestelijke, emotionele als spirituele elementen van het leven die nodig zijn voor gezondheid en welzijn.

De ayurvedische geneeskunde is het enige niet reguliere geneeskunde systeem dat als volledige medische wetenschap is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dosha’s

Ayurveda kent drie grote werkzame principes die dosha’s, ook wel body-mind types worden genoemd. Deze dosha’s zijn:

  • Vata (basiselementen ether en lucht)
  • Pitta (basiselementen vuur en weinig water)
  • Kapha (basiselementen water en aarde)

Ieder van ons wordt geboren met zijn/haar unieke samenstelling van vata, pitta en kapha. Dit wordt je constitutie genoemd. Deze constitutie geldt als blauwdruk gedurende het hele leven. Voor iedere dosha gelden andere leef- en voedingsregels.

In de loop van ons leven kunnen omgeving, voeding, stress, trauma etcetera de dosha’s uit balans brengen. Als de balans te ernstig verstoord wordt, kan dat tot klachten leiden.

Het uit balans raken van de dosha’s zorgt er ook voor dat het soms lastig is om zelf je constitutie vast te stellen via een vragenlijst. Niet zelden is iemand (zeker in de Westerse wereld) dusdanig uit balans dat hij/zij denkt een andere constitutie te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Een ayurvedisch arts / therapeut kan helpen bij het vaststellen van je constitutie.

Vergelijkbare artikelen