Wat is CO2?

Wat is CO2?

CO2, de scheikundige afkorting van koolstofdioxide, ook wel kooldioxide of koolzuurgas is een broeikasgas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. CO2 absorbeert warmte.

Wat is CO2 uitstoot?

CO2 uitstoot is de uitstoot van een broeikasgas in de atmosfeer.

Broeikasgassen, waarvan CO2 er slechts een van is zijn op zichzelf niet slecht. Ze zorgen ervoor dat wij op aarde kunnen leven. Broeikasgassen helpen de warmte van de zon vast te houden waardoor we op aarde op de meeste plekken een aangename temperatuur (gemiddeld +15 graden Celsius) hebben. Zonder broeikasgassen zou het veel en veel kouder zijn (gemiddeld -18 graden Celsius).

Planten en bomen hebben CO2 nodig om te kunnen groeien en mensen en dieren hebben planten en bomen nodig voor zuurstof en voedsel.

Vroeger was de uitstoot van CO2 redelijk constant. De CO2 die werd uitgestoten door onder andere bosbranden en verrotting was ongeveer gelijk aan de CO2 die kon worden opgenomen door aan de ene kant planten en bomen en aan de andere kant de zeeën en oceanen.

De afgelopen 30 jaar stootten we meer CO2 uit dan in alle jaren daarvoor. – Eric Holthaus, de Correspondent

De huidige uitstoot is veel meer dan planten, bomen, zeeën en oceaan kunnen opnemen. Dit leidt tot de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu, waaronder:

– Smelten van de ijskappen

– Stijging van de zeespiegel

– Extreme weersomstandigheden: stormen, hevige regenbuien en overstromingen, hittegolven

– Mislukte oogsten en minder eten

– Minder drinkwater

– Afname van biodiversiteit

Hoe ontstaat CO2?

CO2 ontstaat op verschillende manieren, waaronder bij verbranding van brandstoffen waar koolstof in zit. Koolstof zit onder andere in fossiele brandstoffen. Onder fossiele brandstoffen vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit de resten van plantaardig en dierlijk leven. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide (CO2) vrij.

De extra uitstoot die nu plaatsvindt door verbranding van fossiele brandstoffen ten opzichte van de natuurlijke uitstoot is de belangrijkste oorzaak van de toename van CO2 in de atmosfeer.

Fossiele brandstoffen vormen op dit moment de belangrijkste bron van energie ter wereld.

Natuurlijke uitstoot

Daarnaast produceren wij zelf en dieren ook CO2. Wij ‘verbranden’ de voeding die we eten (bijv. groenten en fruit). De koolstofdioxide die hierbij ontstaat ademen we vervolgens uit. Sterker nog, elke keer dat we uit ademen voegen we een beetje CO2 toe aan de lucht.

Ontbossing

Een andere belangrijke oorzaak van de toename van CO2 aan de atmosfeer is ontbossing. Bomen en planten halen CO2 uit de lucht en zetten deze weer om in koolstof (C) en zuurstof (O2). Planten en bomen gebruiken de koolstof om te groeien en bestaan daarnaast zelf voor een groot deel uit koolstof. De omgezette zuurstof wordt weer afgegeven aan de lucht en kunnen wij mensen inademen.

Foutje gezien? Mail naar info@limoeniszoet.nl